İstehsal prosesi

İstehsal axını diaqramının şaquli versiyası